top of page

Aikidoträning

Aikido är en japansk kampkonst inriktad på självförsvar. Aikido fokuserar på att använda en motståndares energi och rörelse mot dem, snarare än att förlita sig på styrka. Kärnan är att harmonisera med en angripare och omdirigera sin energi på ett sätt som neutraliserar deras aggression. Aikido främjar din utveckling av inre frid och självförbättring.

 

I aikido finns ingen tävling, endast strävan om att utveckla dig själv. Du lär dig skydda dig själv, både fysiskt och mentalt. Du tränar både upp din reaktionsförmåga och smidighet samt ditt självförtroende och mentala styrka.

 

Aikido beskrivs ofta som "vägen till harmoni med själen". Utövandet av Aikido fokuserar på flytande, cirkulära rörelser, omdirigera en angripares styrka och använda den mot dem. Det betonar också användningen av låsningar och kast för att kontrollera en angripare. Aikido-utövare strävar efter att gå in i en angripares rörelser snarare än att försöka övermanna dem, därför kan det sägas att Aikido inte är en kampsport som handlar om seger eller nederlag, utan snarare om ömsesidig välfärd och nytta.

 

Aikido har också ett stort fokus på självförbättring och personlig tillväxt. Utövare uppmuntras att arbeta med att utveckla inre frid och ett lugnt sinne, samt fysisk koordination och flexibilitet. Detta görs genom regelbunden träning och genom att följa principerna för Aikido som icke-motstånd och icke-aggression.

 

Förutom det fysiska utövandet av Aikido innehåller konsten också en andlig komponent. Vissa utövare ser Aikido som ett sätt att förbättra sig själv och finna inre frid, och ser utövandet som ett sätt att förbättra relationer med andra och världen i stort.

 

Aikido är för alla; ung som gammal, stor som liten, pojkar som flickor. De yngsta barnen lär sig aikido i en blandning av lek och teknik, ju äldre du blir desto mer fokuseras det på teknik. Ungdomar har också möjlighet att bli instruktör till barnen.

 

Du kommer att lära dig försvar mot alla möjliga attacker, hur du ska falla och hur du kastar bort din motståndare som anföll dig. Du kommer också att få träna med svärd och stav.

 

Barn och ungdomar kommer att ha uppvisning och gradering varje termin. Ungdomar kan börja ta vuxengrader och arbeta mot de åtråvärda svarta byxorna, hakama, och vidare mot ett svart bälte.

DSC02456.jpg
Screenshot_15.jpg
Screenshot_14.jpg
Screenshot_17.jpg
Screenshot_16.jpg
bottom of page